Verdivurdering

Verdivurdering er en forenklet rapport av markedsverdien på eiendommen\boligen. Dette er i noen tilfeller nok informasjon for banker ol. til å foreta vurderinger for lån\refinansiering.Denne rapporten inneholder ingen tekniske utregninger. Verdivurderingen gir bare opplysninger om de viktigste bolig og eiendomsopplysningene som matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer), boligtype, byggeår og eventuelle opplysninger om felleskostnader/husleie samt opplysninger eventuell andel gjeld/formue. Verdivurderingen oppsummerer til slutt med en markedsverdi.

Verdivurdering
Verdivurdering