Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men formålet er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.
Reklamasjonsrapporten omhandler klagesaker ved eierskifte. Det gis her en tilstandsvurdering av det som klages på og sammenlignes med saksdokumentasjonen i forkant av eierskifte. Økonomiske konsekvenser beregnes dersom det er avvik. Dette utregnes fra kostnader ved utbedring til referansenivå.

Reklamasjonsrapport
Reklamasjonsrapport