verdivurdering av bolig

Fana Taksering As EN Bedre verdivurdering av bolig i Norge

Fana Taksering As EN Bedre verdivurdering av bolig i Norge

Fana Taksering As drives av Steffen Tvedt som er en godt erfaren snekker, verdsetter og byggherre. Vi har ca 15 års erfaring innen byggebransjen og gir bedre service til kunden vår. Vårt arbeid er hovedsakelig basert på bygging av hus, deling av tomt, notering av avtaler samt servitører, Boligvurdering, bolig Salgspris, hus Skadesfrekvens, Verdi og Låneskatt, Eierskapsrapport, verdivurdering av bolig, Merværdiafgift, salg av boliger mv. Vi tilbyr våre tjenester i Bergen, i nærområdet også i andre deler av landet. Vi gjør undersøkelsen og grundig etterforskning av huset i henhold til vårt kundes behov, og på vegne av undersøkelsen foretar vi rapporten. Vår undersøkelsesrapport er basert på hver eneste ting. Rapporten inneholder omgivelsene til hus, beliggenhet, butikker og alt som er viktig for oss. Hvis det oppstår skade i eiendommen din, tar vi ansvaret for det.

Hjem undersøkelse rapporter

I verdsettelseshastighet foretar vi en rapport etter inspeksjon og oppmåling av huset. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse og vedlikeholdsbehov i hjemmet, for det gjør vi grundige undersøkelser av hjemmet som karakteriserer salgsrapporten til hjemmet. Under verdiberegningen ser verdikeren også sted og tilstand for hjem som solstand, butikker, skoler, etc. Statens rapport beskriver statusen til boliger med hensyn til teknisk tilstand. Denne rapporten er basert på undersøkelsen av hele bygningen og dens deler. Vi fastsetter forutsetningen av eiendommen som bygger på ikke bare dagens markedspris, men bestemmer også fremtidens verdi av eiendommen. Denne verdien avhenger av de spesifikke tiltakene. Ved skade på eiendom får skadelidte riktig bosetting og reparasjon av vår risiko. Ved fullskader bedtes verdsetteren å styre arbeidet med oppussing. Hvis skader forårsaket av naturlige skader som storm, jordskjelv, flom, stormflom, jordskred, vulkan da Fana Taksering As har godkjenning av det.

Eie Rapportere & klager rapportere

Eierskapsrapporten inneholder fullstendig informasjon om bostedsforhold. Rapporten inneholder visuelle observasjoner av eiendom, oppsummering av viktige boligforhold, delen der alle hovedkontroller vises, og også basert på kvalifisert dom fra skattebetaleren. Klagerapport basert på omstendighetene klaget når en eiendom forandrer sitt eierskap. Det handler om klager om eierskifte.