Velkommen til Fana Taksering As

Verditakst


Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen.

Les mer.....

Tilstandsrapport


En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Les mer.....

Forhåndstakst


Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen.

Les mer.....

Reklamasjonsrapport


Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men formålet er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Les mer.....

Skadetakst


Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske.

Les mer.....

Naturskade


Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Schjørlien Takst & Bygg AS har godkjenning av Norsk Naturskadepool.

Les mer.....

Verdivurdering


Verdivurdering er en forenklet rapport av markedsverdien på eiendommen\boligen. Dette er i noen tilfeller nok informasjon for banker ol.

Les mer.....

Eierskifte rapport


Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.
Rapporten er basert på NS 3600.

Les mer.....